Saavutettavuus

Ruisrockin lähtökohtana on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua festivaalille mahdollisimman esteettömästi. Haluamme, että jokainen voi nauttia Ruisrockista!

Kartta

Festivaalialueen kartta julkaistaan myöhemmin.

Saapuminen festivaalialueelle

Festivaalialueelle voi kulkea kävellen ja pyörällä. Festivaalibussit ajavat festaribussiasemalle, joka sijaitsee noin 2 kilometrin päässä festivaalialueesta Ruissalon sillan lähellä. Polkupyöräparkki on lähellä pääporttia.

Esteettömästi festivaalialueelle pääsee omalla autolla hakemalla pysäköintilupaa esteettömälle pysäköintialueelle. Esteettömät pysäköintipaikat sijaitsevat noin 400 metrin päässä esteettömältä sisäänkäynniltä. Ohjeet pysäköintiluvan hakemiseen löydät alempaa.

Lisätietoa invataksilla saapumisesta päivitetään myöhemmin keväällä.

Esteetön pysäköintipaikka

Esteetön pysäköintialue sijaitsee noin 400 metrin päässä festivaalialueesta. Pysäköintialue on asfalttipintainen.
Esteetöntä pysäköintipaikkaa voi hakea vammaisen pysäköintiluvalla. Pysäköintipaikkaa on haettava etukäteen, koska paikkoja on rajattu määrä. Pysäköintialueelle ei pääse ilman etukäteen myönnettyä lupaa.

Esteetöntä pysäköintipaikkaa voi hakea 1.5.–18.6. Luvat postitetaan viimeistään 20.6.

Voit hakea esteetöntä pysäköintipaikkaa lähettämällä seuraavat tiedot osoitteeseen saavutettavuus@ruisrock.fi:

• päivä/päivät, joille haet pysäköintipaikkaa

• hakijan nimi

• kuskin nimi ja puhelinnumero 

• rekisterinumero autolle, jolla saavut Ruisrockiin

• vammaisen pysäköintiluvan lupanumero

• postiosoite, johon pysäköintilupa lähetetään ennen festivaalia.


Esteetön sisäänkäynti

Esteetön sisäänkäynti sijaitsee 400 metrin päässä esteettömältä pysäköintipaikalta. Reitti esteettömälle sisäänkäynnille on asfalttia ja kovapohjaista hiekkatietä.

Sisäänkäyntiä voivat käyttää esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset. Sitä voivat käyttää myös henkilöt, joiden liikkuminen on muuten rajoittunutta. Raskaus ei ole peruste käyttää Ruisrockin saavutettavuuteen liittyviä palveluita.

Avustaja

Avustaja pääsee avustettavan seurassa ilmaiseksi alueelle, kun avustettava on ostanut lipun festarille. Muistathan, että avustettavalla on oltava saattajakortti tai lääkärintodistus.

Avustaja pääsee kulkemaan yhdessä avustettavansa kanssa kaikilta festivaalin sisäänkäynneiltä, myös invaportilta. Avustaja ei tarvitse erillistä lippua eikä saa ranneketta. Hänen tulee kulkea joka päivä avustettavan henkilön kanssa samaan aikaan festivaalialueelle. Turvallisuussäännöt ja yleiset toimintaohjeet ovat voimassa myös esteettömällä sisäänkäynnillä.

Avustajan ilmainen sisäänpääsy koskee vain tavallisia Ruisrock-lippuja. Jos avustettavalla on VIP- tai Ruisrock+-lippu, avustajalla on oltava samoihin palveluihin oikeuttava oma lippu. Tämä johtuu siitä, että lippuun sisältyy maksullisia palveluita. Huomioithan, että VIP-palvelut eivät ole kokonaisuudessaan esteettömiä. Vesibussi ei ole täysin esteetön, ja VIP-alueen maasto voi olla hieman epätasainen.

Lounais-Suomen avustajakeskuksesta voi myös varata itselleen henkilökohtaisen avustajan. Maksuksi riittää 7 euron kulukorvaus. Soita numeroon 02-251 8549, jos haluat tehdä varauksen tai kysyä lisätietoja.

Festivaalialue

Festivaalialueen maasto

Ruisrock järjestetään puisto- ja peltoalueella. Osa alueesta on maastoltaan epätasaista. Lähes koko aluetta kiertää asfaltoitu tai kovahiekkainen kulkuväylä. Festivaalialueella sijaitsee myös ranta, joka on osittain pehmeää hiekkaa.


Katsomokorokkeet

Kaikkien neljän ison lavan lähellä on katsomokoroke. Korokkeet ovat 60 cm korkeudella maasta, ja niihin on loiva luiska. Jos tarvitset apua korokkeelle nousemiseen, voit pyytää apua korokkeen lähellä työskentelevältä yleisavustajalta. Korokkeilla on lisäksi penkki. Avustaja pääsee avustettavan kanssa korokkeelle, jos siellä on tilaa.

Esteettömät vessat

Festarialueella on kuusi esteetöntä vessaa. Neljä niistä on katsomokorokkeiden vieressä ja yksi infopisteen läheisyydessä. Kuudes vessa sijaitsee VIP-alueella. Kaikki vessat on lukittu, jotta ne pysyisivät siistinä. Vessojen lähellä työskentelee yleisavustajia, ja he avaavat ovet pyydettäessä.

Yleisavustajat

Yleisavustajat auttavat erityisesti asioissa, jotka liittyvät saavutettavuuteen. He voivat avustaa muun muassa liikkumisessa, ruokailuissa ja wc-käynneissä. Yleisavustajat löydät katsomokorokkeiden ja esteettömän sisäänkäynnin läheisyydestä.

Lisätietoja saavutettavuusasioista

Jos haluat kuulla lisää Ruisrockin saavutettavuusjärjestelyistä, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ruisrock.fi. Festivaalialueella voit kääntyä myös infopisteiden henkilökunnan tai yleisavustajien puoleen.